O Wydziale

O Wydziale

W wyniku  ścisłej współpracy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) oraz Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach (PWSH "Pomerania"), działając na podstawie Prawa
o Szkolnictwie Wyższym, podjęły decyzję o powołaniu jednostki: Wydziału Nauk Stosowanych z siedzibą w Chojnicach Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Decyzja o powołaniu Wydziału jest konsekwencją prowadzonej przez obie Uczelnie polityki, której celem jest stałe podnoszenie jakości oferty edukacyjnej  i optymalne wykorzystanie potencjału organizacyjnego i naukowo-dydaktycznego partnerów. 


Wydział Nauk Stosowanych kształci na skorelowanych z potrzebami szkolnictwa wyższego w regionie, obszarze studiów: Pielęgniarstwo.

Wydział Nauk Stosowanych wspiera wszystkich studentów zapewniając należytą staranność organizacyjną i edukacyjną. Realizowana będzie działalność badawczo – rozwojowa, upowszechniane są założenia kształcenia ustawicznego, a także tworzone są innowacyjne mechanizmy badania i uznawalności efektów kształcenia oraz certyfikacji kompetencji. Doświadczenie WSG wspólnie z otoczeniem społecznym pozwoli na ściślejszą współpracę  z biznesem, administracją publiczną i przedsiębiorstwami, które będą zainteresowane wdrażaniem działań z sektora B+R. Pozwoli to na optymalizację uzyskanych efektów.

Wyższa Szkoła Gospodarki obchodziła w roku 2014 jubileusz 25–lecia prowadzi  studia MBA  i zanotowała 17-procentowy wzrost rekrutacji na studia I i II stopnia. Stale zwiększa się liczba studentów zagranicznych. Obecnie w WSG jest ich ponad 500. WSG uzyskała w U-Multiranku, pierwszym ogólnoeuropejskim niezależnym rankingu jakościowym stworzonym przez konsorcjum pod przewodnictwem Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech oraz Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) w Holandii, znakomity wynik. Znalazła się na 249. miejscu wśród uczelni z całego świata oraz na 11. miejscu wśród polskich uczelni. Wskaźniki, które były brane pod uwagę podczas sporządzania rankingu to m.in. publikacje stworzone wspólnie z partnerami ze świata biznesu, odsetek absolwentów studiów licencjackich i magisterskich uzyskujących pracę w regionie, praktyki dla studentów organizowane w regionie, uzyskane patenty oraz projekty spin-off. W większości z tych kategorii nasza uczelnia uzyskała najwyższą możliwą notę – A.  W nowym roku akademickim WSG kształci na kilkudziesięciu obszarach opartych o 20 kierunków studiów. 
 

 Misją Wydziału Nauk Stosowanych z siedzibą w Chojnicach jest kształcenie kadr z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego  na najwyższym poziomie teoretycznym i praktycznym oraz przygotowanie ich do nowoczesnego stylu zarządzania i administrowania, zgodnie ze standardami europejskimi.

 Celem Wydziału Nauk Stosowanych z siedzibą w Chojnicach  jest utrzymanie wysokiej pozycji wśród krajowych uczelni o podobnym profilu kształcenia, co wymaga stałego podwyższania standardów nauczania, a także poprawy sprawności funkcjonowania uczelni, przy harmonijnej współpracy nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wspólnie z partnerami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi.

Przewodnimi ideami Wydziału Nauk Stosowanych z siedzibą w Chojnicach  są: prawda, umiłowanie i szacunek dla wiedzy oraz rzetelność w jej zdobywaniu i upowszechnianiu. Nauczanie służy zgłębianiu wiedzy, kształtuje umiejętności, rozwija przedsiębiorczość i uczy odpowiedzialności wobec społeczeństwa.
Kultywując te naczelne idee Wydział Nauk Stosowanych z siedzibą w Chojnicach  łączy swoje tradycje z wyzwaniami społeczeństwa opartego na wiedzy, współuczestnicząc w tworzeniu wartości etycznych świata nauki i gospodarki.

Aktualności
kwi29
2024

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki