Projekty Unijne

Projekty Unijne

Wyższa Szkoła Gospodarki w partnerstwie z Powiatem Chojnickim realizuje projekt pn. "Zdrowy Urząd - program ograniczania zdrowotnych czynników ryzyka osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Chojnicach".

 

Projekt przewiduje kompleksowe i indywidualne wsparcie 122 pracowników Starostwa Powiatowego w Chojnicach programem zwiększenia świadomości prozdrowotnej, objęciem specjalistycznym doradztwem i konsultacjami medycznymi, zapewnieniem możliwości zwiększenia aktywności ruchowej oraz objęciem pakietem szczepień ochronnych, mającym na celu ograniczenie czynników ryzyka wynikających z trybu i warunków pracy w urzędzie. Dodatkową formą zwiększającą efektywność realizowanych zadań będzie prowadzenie akcji i wydarzeń promujących aktywność fizyczną. Realizacja działań w projekcie oparta jest wyłącznie na wstępnej analizie zakładu pracy przeprowadzonej przed złożeniem wniosku (w okresie X-XI.2017 r.).

Grupę docelową projektu stanowią:

-osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

-osoby powyżej 50 roku życia,

-pracodawca: Starostwo Powiatowe z siedzibą w Chojnicach.

 

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną wszystkie formy wsparcia w sposób nie mający negatywnego wpływu na realizowanie obowiązków zawodowych.

 

Okres trwania Projektu: 01.05.2018 r. - 31.12.2019 r.

Wartość Projektu: 419 900,00 zł

Wartość dofinansowania: 398 905,00 zł

 

Aktualności
kwi29
2024

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki